2.СОУ „Акад. Емилиян Станев”-

доброто училище за успешните деца


Мисия на училището

√ 2.СОУ „Акад. Емилиян Станев” изгражда учениците от първи до дванадесети клас като успешни личности – знаещи и можещи, с широка култура, национални добродетели и европейски дух, способни да се справят и живеят пълноценно в България, Обединена Европа и света;

√ Нашите ученици са нашата грижа, отговорност, самочувствие и гордост. Ние предоставяме качествено и актуално обучение, възпитание, развитие и успешно завършване на клас, етап, основно и средно образование.

√ Ние, учители, ученици и родители, превръщаме 2.СОУ в територия за изява на всеки индивидуален талант;

√ Ние имаме за приоритети изучаването на чужди езици, информационни и комуникационни технологии, български език и литература,  науки и математика чрез използване на нови методи и техники – интерактивни дъски, мултимедийни проектори, терминални станции и дигитални лаборатории;

Нашият девиз е: "Учим се днес, за да успеем утре!"

 

Визия на нашето училище
  • √ Ние отстояваме идеята нашето училище да продължава да се утвърждава сред водещите образователни институции с ефективно управление и европейска визия.
  • √ Ние вече сме извоювали мястото си сред най-добрите и продължаваме постоянно да се осъвременяваме и развиваме, защото вярваме, можем и заслужаваме успехите си с труд, знания и постоянство.
  • √ Ние работим в екип, уважаваме всички, които имат продуктивни идеи, инициативи, иновации и работят за успеха и имиджа на училището. Отворени сме за партньорство с общността, родителите, институциите и НПО.
  • √ Ние работим по национални и международни проекти и печелим призови места в различни области.
Училището днес

Днес 2.СОУ „Акад. Емилиян Станев” разполага с внушителна 4-етажна сграда с два корпуса, слънчеви и просторни класни стаи и кабинети, 2 физкултурни салона, актова зала, съвременна библиотека, книжарница, медицински и стоматологичен кабинет. В училищния двор е издигнат паметникът на патрона на училището – Емилиян Станев.
През годините на своето развитие училището отстоява и утвърждава своя статут, параметри и изяви. Светла диря и себеотдаване бележи професионалният и жизненият път на директорите и учителите, работили през годините в училището.
Педагогическият колектив има водещи позиции в регионалната и националната образователна система. Високите критерии задължават педагозите да бъдат аристократи на духа със самочувствие и желание за реализация. От учителя във 2 СОУ се изисква много – да води и озарява с дръзновението си младите поколения, да дава знания и непрекъснато да обогатява своите, да достига до професионални и личностни висоти.


Училището разполага със специализирани кабинети по информатика, биология, физика, история и цивилизация, география и икономика, спортни салони, тенис корт.


Сериозната работа на ръководство, учители и ученици дава своите резултати. Училището ни е носител на много награди и отличия за литература, история, екология, спорт, география, математика, английски език, гражданско образование и други.
Силните страни, оформящи облика на 2.СОУ „Акад. Емилиян Станев” днес, са:

  • √ благоприятна и творческа атмосфера за развитие на всяко дете;
  • √ сътрудничество между учители и ученици, външни експерти;
  • √ прилагане на нови образователни модели;
  • √ взаимна толерантност и демократичност;
  • √ иновационни преподавателски практики;
  • √ участие в проекти и конкурси на национално и международно ниво.

Гордост за училището е музеят на европейските столици, изграден с активното участие на ученици по международен проект. Учители, ученици и родители облагородиха училищния двор с изграден зелен пояс, билкова спирала и площадки за отдих и игри.

Училището ни е с доказани възможности и перспективи. То е генератор на нови идеи, актуални експерименти, среда за изява на учители и ученици.